Waxing & Lashes

Waxing

Brow Wax

€12 

*add Brow Tint  for €18

 

Brow Tint

€8 

 

Brow & Lash Tint with Brow Trim

€28 

Lip Wax

€8

Chin Wax 

€8

Lip & Chin Wax

€15

Sides of Face Wax 

€10

        Full Leg Wax                                  Chest Wax

               €28                                                €40

        Half Leg Wax                                  Back Wax

               €20                                                €30

       Underarm Wax                                Arm Wax

              €12                                                 €20

        Basic Bikini Wax

              €15 

 

       Californian Wax 

              €25

        Brazilian Wax

              €40

       Hollywood Wax

              €45

         

Lashes

Semi-Permanent Lashes

€60

Express Lashes (2 week lash)

€40

Refills

€35

Eyelash Tint

€15

*24 hour patch test essential for all tinting

  • w-facebook